Naar inhoud

Beheersorgaan voor bibliotheekwerking en gemeenschapscentrum

Beheersorgaan
Het beheersorgaan voor bibliotheekwerking wordt, binnen de perken van gemeentebegroting, belast met de planning en de algemene organisatie van de plaatselijke openbare bibliotheek.

Klik in de rechterkolom op samenstelling om te zien wie deel uitmaakt van dit beheersorgaan.
Samenstelling